ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОТЕМУР

Феврал 2018

27 Феврал 2018

САИДМУРОДОВ Ҷовид Ҷабборович

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХИНИЗМҲОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН (дар маводҳои минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Дата защиты 19.06.2018 г.  в 14:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 26.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ 26.02.2018
Анти плагиат 26.02.2018
Список научных публикаций 26.02.2018
Отзыв научного руководителя 26.02.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 2 07.03.2018

Муфассал...

ШОДИЕВ Бурхониддин Саидалиевич

РУШДИ УСТОВОРИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Дата защиты 19.06.2018 г.  в 14:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2018
АВТОРЕФЕРАТ  27.02.2018
Анти плагиат 27.02.2018
Список научных публикаций 27.02.2018
Отзыв научного руководителя 27.02.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 3 07.03.2018

Муфассал...