ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Май 2018

22 Май 2018

Вохӯри бо намояндагони шуъбаи минтақавии Донишкадаи байналмилалии идоракунии об дар Осиёи Марказӣ

          Имрӯз дар пойгоҳи донишгоҳ  вохӯри бо  намояндагони шуъбаи минтақавии Донишкадаи байналмилалии идоракунии об дар Осиёи Марказӣ, ки соли 2001 дар шаҳри Тошкенти   Ҷумҳурии Узбекистон барои ҳалли масъалаҳои минтақавӣ  ва  гузаронидани  корҳои илмӣ-амалӣ вобаста ба  масъалаҳои муҳими  об дар Осиёи Марказӣ  ташкил дода шудааст, баргузор гардид. Намояндагони шуъба оид ба фаъолияти худ  дар самти барқароркунии хокҳои шӯр ва ботлоқшуда,  пайваст будани об, энергетика ва озуқаворӣ, танзими норасоии сарчашмаҳои об дар Осиёи Марказӣ, бахусус Ҷумҳуриҳои Узбекистон, Туркменистон ва Тоҷикистон,  баландбардоштани маҳсулнокӣ ва ҳосилнокии  зироатҳои хоҷагии қишлоқ, роҳҳои ҳалли мушкилоти хоҷагидорон  аз норасоии об қайд намуданд.  Иброз намуданд, ки мо дар оянда ҳамкориҳои қавиро дар самти мазкур бо ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур ба роҳ монда, ҷалби мутахассисони соҳаро барои ҳамкорӣ дар доираи лоиҳаҳое, ки бо дастгирии ташкилотҳои байналмилалӣ маблағгузорӣ мегардад, барои мустаҳкам кардани базаи моддию техникии донишгоҳ ба роҳ монем.

      Ректори донишгоҳ, профессор Салимзода Амонулло Файзулло низ оид ба фаъолияти олимони соҳа дар ҳалли  мушкилоти имрӯзаи об  вобаста ба ивазшавии иқлим дар сайёра, тайёр намудани мутахассисони баландпояи ба бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ ибрози ақида намуданд. Меҳмононро бовари кунониданд, ки ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳ омодаанд дар ҳали масълаҳои мӯбрами рӯз бо Шумо ҳамкорӣ намуда, донишҷӯёну магистрони донишгоҳро бошад дар доираи лоиҳаҳои фаъолдиятнамудаи Шумо дар вилояти Суғд ҷалб намоянд.  

    

 

 

 

 

Муфассал...

21 Май 2018

ҒАНИЕВ Қиёмудин Шарипович

САМАРАИ МУҚОИСАВИИ АММИАКОБ ВА СЕЛИТРАИ АММИАКӢ БА ХОСИЯТҲОИ АГРОКИМИЁВИИ ХОКҲОИ КУҲАНОБЁРИШУДА ВА ҲОСИЛНОКИИ  ПАХТА

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои  кишоварзи аз рӯйи ихтисоси 06.01.04 – агрохимия баргузор мегардад

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015

Санаи ҳимоя 15.09.2018 сол,   соати 14:00   

ДИССЕРТАЦИЯ 21.05.2018
Анти плагиат 21.05.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 21.05.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 21.05.2018
Қарори суратҷаласаи №2 30.05.2018
АВТОРЕФЕРАТ 30.05.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 01.06.2018
Тақризҳо ба кор  123.  4.  567.  8.  9.
20.08.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2
03.09.2018
Тақризи муассисаи пешбар  03.09.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 15.09.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 17.09.2018

Муфассал...

ГАНИЕВ Киёмудин Шарипович

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АММИАЧНОЙ ВОДЫ И АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТАРООРOШАЕМЫХ ПОЧВ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

Диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук  по специальности 06.01.04 – агрохимия 

Диссертационный совет 6D.КОА-015 

Дата защиты 15.09.2018 г.  в 14:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 21.05.2018
Анти плагиат 21.05.2018
Список научных публикаций 21.05.2018
Отзыв научного руководителя 21.05.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 2 30.05.2018
АВТОРЕФЕРАТ 30.05.2018
Адрес объявления на сайте ВАК при Президенте Республики Таджикистан 01.06.2018
Отзывы на автореферат 123.  4.  567.  8.  9.
20.08.2018
Отзыв официального оппонента  1.  2
03.09.2018
Отзыв ведущей организации 03.09.2018
Решение диссертационного совета 6D.KOA.-015 15.09.2018 
Заключение диссертационного совета 6D.KOA.-015  17.09.2018

Муфассал...

16 Май 2018

ШАРИПОВ Абдулазиз Раджабалиевич

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ПОЖНИВНЫХ ПОСЕВАХ НА ОРОШАЕМЫХ  ЗЕМЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство

Диссертационный совет Д 737.003.03

Дата защиты 13.10.2018 г.  в 10:00 часов

ДИССЕРТАЦИЯ 16.05.2018
Анти плагиат 16.05.2018
Список научных публикаций 16.05.2018
Отзыв научного руководителя 1.  2. 16.05.2018
Сведения об научном руководитель 1.   2. 16.05.2018
Решение о принятии к защите ПРОТОКОЛ № 74 23.06.2018
АВТОРЕФЕРАТ 28.06.2018
Адрес объявления на сайте ВАК МОН РФ 28.06.2018 
Отзывы на автореферат 1.  2.  3.  4.  5.  6. 78.  9. 
11.07.2018
Сведение о ведущей организации 12.09.2018 
Отзыв ведущей организации 12.09.2018
Сведение о официальные оппоненте 12. 
12.09.2018
Отзыв официального оппонента  1.   2
12.09.2018
Заключение диссертационного совета 16.10.2018

Муфассал...

02 Май 2018

Ихтисосҳои донишгоҳ

Н о м г ӯи 
ихтисосҳо оид ба тайёр намудани мутахассис дар 
Донишгоҳи аграрии То
ҷикистонШириншоҳШоҳтемур

Рамз

Номгӯиихтисосҳо

Соли
таъсисёбӣ

Бакалавриат ва магистратура

1.

1-740201

Агрономӣ

1931

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

2.

1-740301

Зоотехния

1943

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

3.

1-740601

Таъмини техникии равандҳои истеҳсолоти кишоварзӣ

1946

Бакалаври техника ва технология

4.

1-740501

Мелиоратсия ва хоҷагии об

1951

Бакалаври экололгия ва истифодаи табиат

5.

1-740205

Агрокимиё ва хокшиносӣ

1959

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

6.

1-740302

Тибби байторӣ

1963

Мутахассис- духтури тибби ветеринарӣ

7.

1-25010715

Иқтисодиёт ва идора дар комплекси агросаноатӣ

1963

Бакалаври агроиқтисодиёт

8.

1-740203

Ҳифзи растаниҳо ва карантин

1964

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

9.

1-25010405

Молия дар комплекси агросаноатӣ

2002

Бакалаври агроиқтисодиёт

10.

1-25010809

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар комплекси агросаноатӣ

1979

Бакалаври агроиқтисодиёт

11.

1-740204

Меваю сабзавотпарварӣ

1982

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

12.

1-7406050102

Барқикунонии кишоварзӣ

1991

Бакалаври техника ва технология

13.

1-70040101

Сохтмони гидротехникӣ

1992

Бакалаври техника ва технология

14.

1-740202

Селексия ва тухмипарварӣ

1993

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

15.

1-740602

Таъмини техникии равандҳои механикӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ

1994

Бакалаври техника ва технология

16.

1-560101

Заминсозӣ

1994

Бакалавр- заминсоз

17.

1-740131

Ташкили хоҷагиҳои фермерӣ (деҳқонӣ)

1994

Бакалавр –фермер

18.

1-490101

Технологияи нигоҳдорӣ ва коркарди ашёи хоми ғизоии растанӣ

1995

Бакалавр -технолог

19.

1-26020309

Маркетинг дар комплекси агросаноатӣ

1997

Бакалавр- маркетолог

20.

1-75010101

Илми ҷангалпарварӣ ва ҷангалпарварӣ

1998

Бакалаври хоҷагии ҷангал

21.

1-74060202

Таъминоти техникии равандњои нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти чорводорӣ

2001

Бакалавр технолог

22.

1-310500

Пиллапарварӣ

2002

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

23.

1-330106

Экологияи кишоварзӣ

2003

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

24.

1-70050105

Истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ

2004

Бакалаври экололгия ва истифодаи табиат

25.

1-26020207

Менеҷменти истеҳсолӣ

2004

Бакалаври агроиқтисодиёт

26.

1-74030107

Занбӯри асалпарварӣ

2005

Бакалаври хоҷагии қишлоқ

27.

1-74030201

Озмоиши бойтори санитарӣ

2008

Мутахассис- духтури беҳдошти ветеринарӣ

28.

1-740303

Технологияи парвариши моҳӣ

2008

Бакалаври моҳипарвар

29.

1-74030103

Паррандапарварӣ

2008

Бакалаври паррандапарвар

30.

1-750201

Бунёди боғу истироҳатгоҳҳо

2008

Бакалаври бунёди чаманзор

31.

1-560201

Геодезия

2009

Бакалаври техника ва технология

32.

1-740501 2602

Беҳдошти замин ва менеҷменти хоҷагии об

2012

Мутахассис-муҳандис-мелиоратор   ва менеҷери хоҷагии об

33.

1-7406013601 (2502)

Муҳандис-мошинсоз- менеҷмент

2012

Мутахассис-муҳандис-мошинсоз-менеҷер

34.

1-740201 2602

Агрономӣ-менеҷмент

2012

Мутахассис–агроном-иқтисодчӣ-
менеҷер

35.

1-740204 2501

Агрономи боғпарвар-иқтисодиёт

2012

Мутахассис–агроном-иқтисодчӣ-
менеҷер

36.

1-740301 2602

Зоотехнология-менеҷмент

2012

Мутахассис – зоотехнолог-
иқтисодчӣ - менеҷер

37.

1-490101 2501

Технологияи нигоҳдорӣ ва  коркарди маҳсулоти кишоварзӣ –иқтисодиёт

2012

Мутахассис – технолог – иқтисодчӣ- менеҷер

38.

1-740372790108

Тибби ветеринарӣ – фарматсевт

2012

Мутахассис –духтури тибби ветеринарӣ- фарматсевт

39.

1-33020103

География (низомҳои  геоиттилоотӣ)

2016

 Бакалаври техника ва технология

40. 

1-74060301

Ташкил ва технологияи хизматрасонии техникӣ

2016

 Муҳандис-технолог

41.

1-25011017

Тиҷорат дар комплекси агросаноати

2016

 Бакалаври агроиқтисодиёт

42.

1-54010106

Метрология, стандартикунонӣ ва сертификатсия (дар комплекси  аграрӣ-саноатӣ)

2016

 Бакалавр-технолог

43.

1-19030205

Технологияи таъмини сифат ва бехатарии маҳсулоти ғизоӣ

2016

 Бакалавр-технолог

44.

1-74020101

Марғзорпарварӣ (чарогоҳпарварӣ)

2018

 Бакалаври хоҷагии қишлоқ

45.

1-74020306

Пешгӯӣ ва огоҳии организмҳои зараррасон

2018

 Бакалаври хоҷагии қишлоқ

46.

1-74060302

Бехатарии раванди технологӣ ва истеҳсолот

2018

 Бакалаври техника ва технология

Муфассал...