ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Феврал 2019

27 Феврал 2019

БАЙГЕНОВ Фарух Назармамадович

ИСТИФОДАИ БЕНТОНИД ВА ИЛОВАҲОИ ВИТАМИНИЮ МЕНАРАЛӢ ДАР ХӮРОКИ МОДАГОВҲОИ ҶӮШОӢ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОРИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.08-Истеҳсоли хӯроки чорво, хӯрокдиҳии ҳайвоноти кишоварзӣ ва технологияи хӯроки чорво

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

 Санаи ҳимоя 06.07.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2019
Анти плагиат 27.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2019
Қарори суратҷаласаи № 10 04.04.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.04.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.04.2019
Тақризҳо ба кор  
 
Тақризи муқарризони расмӣ 
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  

Муфассал...

САФАРОВ Туйчибой Сафарович

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА ХОҶАГИДОРИИ БУЗҲОИ МАҲАЛИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

 Санаи ҳимоя 06.07.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2019
Анти плагиат 27.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2019
Қарори суратҷаласаи № 09 04.04.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.04.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 04.04.2019
Тақризҳо ба кор  
 
Тақризи муқарризони расмӣ 
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  

Муфассал...

23 Феврал 2019

БАХТИЁРИ Сайвалӣ

ТАЪСИРИ  УСУЛҲОИ ЗИДДИСЕЛАШАВӢ БА МАҲСУЛНОКИИ ЗОТҲО ВА ДУРАГАҲОИ ГУНОГУНИ ОИЛАҲОИ  ЗАНБӮРИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ  ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 08.07.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 23.02.2019
Анти плагиат 23.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 23.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 23.02.2019
Қарори суратҷаласаи № 11 05.04.2019
АВТОРЕФЕРАТ 06.04.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 08.04.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  

Муфассал...