ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

Феврал 2019

27 Феврал 2019

БАЙГЕНОВ Фарух Назармамадович

ИСТИФОДАИ БЕНТОНИД ВА ИЛОВАҲОИ ВИТАМИНИЮ МЕНАРАЛӢ ДАР ХӮРОКИ МОДАГОВҲОИ ҶӮШОӢ ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОРИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.08-Истеҳсоли хӯроки чорво, хӯрокдиҳии ҳайвоноти кишоварзӣ ва технологияи хӯроки чорво

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2019
Анти плагиат 27.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2019

Муфассал...

САФАРОВ Туйчибой Сафарович

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГӢ ВА ХОҶАГИДОРИИ БУЗҲОИ МАҲАЛИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2019
Анти плагиат 27.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2019

Муфассал...

23 Феврал 2019

БАХТИЁРИ Сайвалӣ

ТАЪСИРИ  УСУЛҲОИ ЗИДДИСЕЛАШАВӢ БА МАҲСУЛНОКИИ ЗОТҲО ВА ДУРАГАҲОИ ГУНОГУНИ ОИЛАҲОИ  ЗАНБӮРИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ  ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

ДИССЕРТАЦИЯ 23.02.2019
Анти плагиат 23.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 23.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 23.02.2019

Муфассал...