ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

18 Июн 2019

НАКИМОВ Сафарраҳмат Пиракович

БОЗОРИ ГӮШТ ВА МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ОН (дар асоси маводи хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 16.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 18.06.2019
Қарори суратҷаласаи №40 29.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 05.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор
 
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  

 

 

Муфассал...

МИРЗОН Некруз Мирзон

ТАЪМИНИ РУШДИ УСТУВОРИ ХОҶАГИИ ҚИШЛОҚИ НОҲИЯҲОИ КӮҲИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  18.06.2019

Муфассал...

БОБОҶОНОВА Заррина Ғаниевна

ТАШАККУЛИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ САБЗАВОТӢ БА СОДИРОТНИГАРОНИДАШУДА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 02.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  18.06.2019
Қарори суратҷаласаи №38 02.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор 12345.  
01.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  

Муфассал...

АСРОРОВ Абдуҳамид Ҷамилович

САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ НИТРАГИН ВА НУРИҲОИ МАЪДАНӢ БА МАҲСУЛНОКИИ ЛӮБИЁИ ЧИНӢ ВА МОШ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 - Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ баргузор мегардад. 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 21.12.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 18.06.2019
Анти плагиат 18.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ  18.06.2019
Тақризи роҳбари илмӣ   18.06.2019
Қарори суратҷаласаи № 23 20.09.2019
Автореферат 20.09.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Тақризҳо ба кор 
 
Тақризи муқарризони расмӣ  
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015  

Муфассал...