ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

ШОДИЕВ Бурхониддин Саидалиевич

РУШДИ УСТОВОРИ СОҲАИ ЧОРВОДОРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН (дар мисоли вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 19.06.2018 сол, соати 14:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2018
Анти плагиат 27.02.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2018
Қарори суратҷаласа № 3 07.03.2018
АВТОРЕФЕРАТ  27.02.2018

Суроғаи эълон  дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

19.03.2018
Тақризҳо ба кор 1234.  5.  6.  7 26.05.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  1. 2.  06.06.2018
Тақризи муассисаи пешбар  06.06.2018
Қарори Шӯрои диссертатсионии  6D.KOA.-014 19.06.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии  6D.KOA.-014 21.06.2018