ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

САИДМУРОДОВ Ҷовид Ҷабборович

МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХИНИЗМҲОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН (дар маводҳои минтақаҳои кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ). 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 19.06.2018 сол, соати 10:00  

ДИССЕРТАЦИЯ 26.02.2018
Анти плагиат 26.02.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 26.02.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 26.02.2018
Қарори суратҷаласаи № 2 07.03.2018
АВТОРЕФЕРАТ 07.03.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 19.03.2018
Тақризҳо ба кор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 18.05.2018
Тақризи муқаризони расмӣ 1. 2. 28.05.2018
Тақризи муассисаи пешбар 28.05.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 19.06.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии  6D.KOA.-014 21.06.2018