ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

МУЛЛОЕВ Хурсанд Акбарович

ТАЪСИРИ СЕРМАҲСУЛСОЗӢ БА САМАРАНОКИИ ЧОРВОДОРИИ ШИРӢ (аз рӯи маводҳои корхонаҳои кишоварзии вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 30.06.2018 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 20.03.2018
Анти плагиат 20.03.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 20.03.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 20.03.2018
Қарори суратҷаласаи №5 20.03.2018
АВТОРЕФЕРАТ 20.03.2018

Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

30.03.3018
Тақризҳо ба кор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 07.06.2018
Тақризи муқарризони расмӣ 1. 2. 15.06.2018
Тақризи муассисаи пешбар 15.06.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 30.06.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии  6D.KOA.-014 03.07.2018