ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

АМИРОВ Парвиз Қудратович

САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНҲОИ КӮҲӢ, БАЙНИКӮҲӢ ВА НАЗДИКӮҲИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН (дар мисоли маводҳои минтақаи Кӯлоб)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 06.10.2018 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 15.06.2018
Анти плагиат 15.06.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 15.06.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 15.06.2018
Қарори суратҷаласаи №11 28.06.2018
АВТОРЕФЕРАТ 28.06.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 30.06.2018
Тақризҳо ба кор  1. 2.  3.  4.  56.
01.09.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2
19.09.2018
Тақризи муассисаи пешбар 19.09.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 06.10.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014

09.10.2018