ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

БОБОАЗИЗЗОДА Шамшод Абдуғафур

БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ИСТЕҲСОЛИ МАҲСУЛОТИ ПАРРАНДАПАРВАРӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 29.09.2018 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 13.06.2018
Анти плагиат 13.06.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 13.06.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 13.06.2018
Қарори суратҷаласаи № 9 25.06.2018
АВТОРЕФЕРАТ 25.06.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 28.06.2018
Тақризҳо ба кор  12.  3.  456.
01.09.2018
Тақризи муқарризони расмӣ  12
19.09.2018
Тақризи муассисаи пешбар  19.09.2018
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 29.09.2018
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 01.10.2018