ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

КАБИРОВ Нуралӣ Шералиевич

ХУСУСИЯТҲОИ МУНОСИБАТҲОИ ИНТЕГРАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР (дар асоси маводҳои комплекси агросаноатии минтақаи Ҳисор Ҷумҳурии Тоҷикистон) 

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 02.03.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 20.10.2018
Анти плагиат 20.10.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ  20.10.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 20.10.2018
Қарори суратҷаласаи №17 28.11.2018
АВТОРЕФЕРАТ  29.11.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  29.11.2018