ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

САНГИНОВА Умеда Сангинбоевна

БАЛАНД  БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ  ИҚТИСОДИИ ИСТЕҲСОЛИ  МЕВАҲОИ СИТРУСӢ  (дар асоси маводҳои вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо-КАС ва хаҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 16.03.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 12.11.2018
Анти плагиат 12.11.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 12.11.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 12.11.2018
Қарори суратҷаласаи №18 28.11.2018
АВТОРЕФЕРАТ 03.12.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  05.12.2018
Тақризҳо ба кор  1.  23456.  7. 
01.03.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2. 
01.03.2019
Тақризи муассисаи пешбар 01.03.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 16.03.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 16.03.2019