ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

РАҶАБОВ Абдуҳалим Абдураҳимович

ТАШКИЛНАМОИИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ НАҚЛИЁТӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ МАНОТИҚИ ДЕҲОТИ ТОҶИКИСТОН (аз рӯи маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)    

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 06.04.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 30.11.2018
Анти плагиат 30.11.2018
Рӯйхати корҳои илмӣ 30.11.2018
Тақризи роҳбари илмӣ 30.11.2018
Қарори суратҷаласаи №19 27.12.2018
АВТОРЕФЕРАТ 28.12.2018
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 31.12.2018
Тақризҳо ба кор  
 
Тақризи муқарризони расмӣ  
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014