ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

СОАТОВ Саъдимурод Содиқович

ВИЖАГИҲОИ ХОҶАГИЮ БИОЛОГИИ ҚУТОСҲОИ ПАРВАРИШЁБАНДА ДАР ШАРОИТИ ГУНОГУНИ ЭКОЛОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

 Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 08.07.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 01.03.2019
Анти плагиат 01.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 01.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 01.03.2019
Қарори суратҷаласаи № 12 05.04.2019
АВТОРЕФЕРАТ 06.04.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 08.04.2019
Тақризҳо ба кор  1.  2.  345.  6.  7 10.06.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1. 2. 
12.06.2019
Тақризи муассисаи пешбар 10.06.2019 
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 08.07.2019 
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 08.07.2019