ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

ИСУФОВ Дилшод Сафармадович

МАҲСУЛНОКИИ БАРДАВОМИ МОДАГОВҲОИ ГЕНОТИПҲОИ ГУНОГУН ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ КӮЛОБИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 06.09.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 30.03.2019
Анти плагиат 30.03.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 30.03.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 30.03.2019
Қарори суратҷаласаи № 18 25.05.2019
АВТОРЕФЕРАТ 31.05.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 16.08.2019
Тақризи муассисаи пешбар 1. 2. 24.08.2019
Тақризи муқарризони расмӣ 24.08.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 10.09.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 10.09.2019