ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

САТТОРОВА Муҳайё Шокирҷоновна

ТАЪСИРИ  ИЛОВАҲОИ ФАЪОЛИ БИОЛОГӢ БА  БАЛАНДШАВИИ МАҲСУЛНОКИИ ПАРВАРИШИ КИРМИ АБРЕШИМ ВА СИФАТИ ПИЛЛА ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 18.03.2020 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.05.2019
Анти плагиат 27.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 29 26.10.2019
АВТОРЕФЕРАТ 15.12.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Тақризҳо ба кор   
Тақризи муқарризони расмӣ 
 
Тақризи муассисаи пешбар  
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049  
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049