ДОНИШГОҲИ АГРАРИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР

ШД доктори фалсафа (PhD)

ҚОСИМОВ Тағай Абдуллоевич

ХУСУСИЯТҲОИ ХОСИ ТАШАКУЛЁБӢ ВА РУШДИ ЗЕРКОМПЛЕКСИ САБЗАВОТУ КАРТОШКА ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 01.06.2019
Анти плагиат 01.06.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 01.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 01.05.2019