Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ДАДОХОҶАЕВ Абдусами Абдуллоҷонович

ТАШАККУЛЁБИИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГӮСФАНДПАРВАРӢ
(дар мисоли вилояти Суғд)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-014

Санаи ҳимоя 09.11.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 11.05.2019
Анти плагиат 11.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 11.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  11.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 39 29.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 03.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  2345.  6
11.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2
11.10.2019 
Тақризи муассисаи пешбар 26.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 09.11.2019 
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 09.11.2019