Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

КАРИМОВА Файзигул Ҷанҷоловна

АСОСҲОИ АГРОКИМИЁВИИ БАЛАНДБАРДОРИИ ҲОСИЛХЕЗИИ НИШЕБЗАМИНҲОИ ХОКҲОИ ҶИГАРРАНГИ КАРБОНАТИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои  кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.04 - Агрохимия баргузор мегардад. 

Шӯрои диссертатсионии  6D.КОА-015 

Санаи ҳимоя 26.10.2019 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 25.04.2019
Анти плагиат 25.04.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ  25.04.2019
Тақризи роҳбари илмӣ  1. 2.  25.04.2019
Қарори суратҷаласаи №19 06.07.2019
Автореферат 08.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор   1.  23.  45678.   9.  
14.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ   1.  2.  
14.10.2019 
Тақризи муассисаи пешбар 14.10.2019 
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 26.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 26.10.2019