Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

КОМИЛОВ Низомиддин Бегаҳмадович

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИСТИФОДАИ ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНҲОИ КИШОВАРЗӢ (дар маводи минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ).

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014  

Санаи ҳимоя 26.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 14.05.2019
Анти плагиат 14.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 14.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 14.05.2019
Қарори суратҷаласаи №37 28.06.2019
АВТОРЕФЕРАТ 04.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 05.07.2019
Тақризҳо ба кор   1 23.  45
28.09.2019
Тақризи муқарризони расмӣ   12.  
28.09.2019
Тақризи муассисаи пешбар 28.09.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 26.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-014 26.10.2019