Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

РАҲМАТОВ Ҳаким Ғаниевич

БАҲОДИҲИИ МУҚОИСАВИИ МОДАГОВҲОИ ГУНОГУНИСРСИЯТИ ТИПИ ТОҶИКИИ ЗОТИ СИЁҲАЛО АЗ РӮИ ТАРКИБИ ШИР, ФАЛЛА ВА СИФАТИ ПАНИР ДАР ШАРОИТИ ШИМОЛИ ТОҶИКИСТОН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049

Санаи ҳимоя 07.02.2020 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 05.09.2019
Анти плагиат 05.09.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 05.09.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 05.09.2019
Қарори суратҷаласаи № 26 26.10.2019
АВТОРЕФЕРАТ 05.11.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 07.11.2019
Тақризҳо ба кор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 15.01.2020
Тақризи муқарризони расмӣ 1. 2.
20.01.2020
Тақризи муассисаи пешбар 20.01.2020
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 07.02.2020 
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 07.02.2020