Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

САИДОВ Исломиддин Маҳмудович

ТЕХНОЛОГИЯИ ПАРВАРИШИ МАРҶУМАК ДАР ШАРОИТИ МИНТАҚАИ НАЗДИКӮҲИИ ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ

Барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.01.01 Зироатчигии умумӣ, растанипарварӣ баргузор мегардад.

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-015

Санаи ҳимоя 01.02.2020 сол, соати 14:00

ДИССЕРТАЦИЯ 05.07.2019
Анти плагиат 05.07.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 05.07.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 05.07.2019
Қарори суратҷаласаи № 27 29.10.2019
Автореферат 29.10.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 31.10.2019
Тақризҳо ба кор 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
13.01.2020
Тақризи муқарризони расмӣ 1. 2.
20.01.2020
Тақризи муассисаи пешбар 20.01.2020
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 01.02.2020
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-015 01.02.2020