Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ШАРИФОВ Сафаралӣ Раҷабович

КОРКАРДИ ТЕХНОЛОГИЯИ САМАРАНОКИ ПАРВАРИШИ ДУРАГАҲОИ КИРМАКИ ПИЛЛАИ ТУТХӮР ВА ИНТИХОБИ ДАРАХТИ ТУТ БАРОИ ФАСЛҲОИ ГУНОГУН

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.08-Истеҳсоли хӯроки чорво, хӯрокдиҳии ҳайвоноти кишоварзӣ ва технологияи хӯроки чорво

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049  

Санаи ҳимоя 26.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 21.05.2019
Анти плагиат 21.05.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 21.05.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 12.  21.05.2019
Қарори суратҷаласаи № 20 08.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 09.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  234567.  8. 
11.10.2019
Тақризи муқарризони расмӣ  1.  2.  
11.10.2019
Тақризи муассисаи пешбар 11.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 26.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 26.10.2019