Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ШАРИПОВ Абдуаҳад Раҳмонович

ХУСУСИЯТҲОИ БИОЛОГИЮ ХОҶАГИДОРИИ ЗОТҲОИ ЗАНБӮРОНИ АСАЛ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои кишоварзӣ аз рӯйи ихтисоси 06.02.10 -Зоотехнияи хусусӣ, технология ва истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-049 

Санаи ҳимоя 12.10.2019 сол, соати 10:00

ДИССЕРТАЦИЯ 27.02.2019
Анти плагиат 27.02.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 27.02.2019
Тақризи роҳбари илмӣ 27.02.2019
Қарори суратҷаласаи № 18 06.07.2019
АВТОРЕФЕРАТ 08.07.2019
Суроғаи эълон дар сомонаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 09.07.2019
Тақризҳо ба кор 1.  2.  3456
28.09.2019 
Тақризи муқарризони расмӣ 12.  
1.10.2019 
Тақризи муассисаи пешбар 1.10.2019
Қарори шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 16.10.2019
Хулосаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA.-049 16.10.2019