Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон
ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур

ЗАЙНУЛОЕВ Собирҷон Шералиевич

ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРҲОИ ЯКЛУХТИ ОЗУҚАВОРӢ ҲАМЧУН ШАРТИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУҚАВОРӢ (дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 –Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-014

ДИССЕРТАЦИЯ 11.07.2019
Анти плагиат 11.07.2019
Рӯйхати корҳои илмӣ 11.07.2019
Тақризи роҳбарони илмӣ 11.07.2019